ENTITAT ORGANITZADORA

Les dificultats d’aprenentatge dins de l’àmbit escolar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt.

ENTITAT ORGANITZADORA

Fundació Diverse

DATES

01/02/22 – 15/02/22

INSCRIPCIONS OBERTES

©Lorem ipsum nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat

  • Incorporar coneixements científics de la neurociència per afavorir les pràctiques educatives a dins l’aula, concretament amb l’aplicació d’una metodologia específica i complementària per a l’aprenentatge de la lectoescriptura.
  • Proporcionar eines i estratègies a l’equip docent per poder atendre les necessitats educatives relacionades amb l’adquisició del llenguatge escrit dels infants que es troben en l’etapa d’educació infantil i primària.
  • Facilitar les eines i recursos per a poder detectar els infants amb risc de presentar alentiment en l’adquisició del llenguatge escrit.
  • Conèixer i fer ús de nous recursos per a l’aprenentatge de la lectoescriptura dins l’aula.
  • Aprendre i implementar la metodologia de treball DLec per a l’aprenentatge de la lectoescriptura i així ajudar a estructurar una mateixa intervenció de les dificultats d’aprenentatge per als diferents cicles d’infantil i primària.
  • Conèixer els recursos tant manipulatius com digitals de la metodologia DLec per a la intervenció de la lectoescriptura dins l’aula.
  • Contribuir a l’actualització científica, tècnica, didàctica i professional de l’equip educatiu.

ENTITAT ORGANITZADORA

Fundació Diverse

DATES

01/02/22 – 15/02/22

FORMACIÓ PRESENCIAL

Lloc pendent de determinar