El Programa DLec va dirigit a tot aquell conjunt de centres educatius amb un alt percentatge d’alumnat multilingüe amb una diversitat cultural i complexitat socioeconòmica que predisposi a un risc potencial per a l’aprenentatge de l’infant i/o a un abandonament prematur de l’aprenentatge.

Està adreçat a tot l’alumnat d’educació infantil de forma preventiva, i grupal d’aquells alumnes de cicle inicial i mitjà de primària que presentin un alentiment en el procés d’adquisició de lectoescriptura.

De manera més intensiva, s’adreça als alumnes amb dificultats específiques que requereixen una atenció més personalitzada.