El programa DLec va dirigit a tot aquell conjunt de Centres Educatius amb un alt percentatge d’alumnat multilingüe amb una diversitat cultural i complexitat socioeconòmica que predisposi a un risc potencial per a l’aprenentatge de l’infant i/o a un abandonament prematur de l’aprenentatge.

Està adreçat a tot l’alumnat d’educació infantil de forma preventiva, i grupal d’aquells alumnes de cicle inicial i mitjà de primària que presentin un alentiment en el procés d’adquisició de lectoescriptura.

De manera més intensiva, s’adreça als alumnes amb dificultats específiques que requereixen una atenció més personalitzada.

Coneix el programa DLec